Wonen

Projecten Wonen

Samen met onze partners maken wij moderne hoogwaardige woningen: duurzaam, energieneutraal en zoveel mogelijk gebouwd van herbruikbare componenten. We ontwikkelen zelf woningbouwprojecten en werken samen met woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en groepen particulieren in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).