Parkgebouw Beatrixpark
Werken gerealiseerd
Parkgebouw Beatrixpark Amsterdam
Parkgebouw Beatrixpark
Parkgebouw Beatrixpark
Parkgebouw Beatrixpark
Parkgebouw Beatrixpark
Parkgebouw Beatrixpark
Parkgebouw Beatrixpark
Parkgebouw Beatrixpark

Het nieuwe parkgebouw heeft verschillende functies, in de zomermaanden zal het toezicht van het zwembad plaatsvinden vanaf het parkgebouw. Het gebouw is een servicepunt voor het onderhoud aan de groenvoorzieningen in het park en omliggend gebied. Daarnaast dient het gebouw als openbare toiletgelegenheid voor bezoekers aan het park. 

De hoofddraagconstructie van het gebouw bestaat uit houtskeletbouw wanden die geprefabriceerd worden. De buitengevels van het parkgebouw bestaan deels uit metselwerk en groten deels uit verticale houtendelen. Een kenmerk van het gebouw is dat deze houtendelen doorlopen op de kozijnen middels luiken, bij gesloten stand is er een geheel gesloten gebouw te zien.

Het dak bestaat uit een houtenbalklaag. Bestaand uit underlayment, isolatiemateriaal, bitumineuze dakbedekking en een vegetatiedak.

Bronvermelding foto's: Christiaan Richters