Waterbuffering
Klimaatadaptief Biodiversiteit

Waterbuffering

Slimme en gecontroleerde bewatering zorgen voor sponswerking in de stad


Waterbuffering
  • Infiltratiekratten met waterbergend vermogen

  • Water bufferen en/of vertraagd afvoeren

  • Slimme en gecontroleerde bewatering

  • Oplossing om wateroverlast tegen te gaan

  • Betere biodiversiteit

Klimaatverandering en wateroverlast

Het Nederlandse klimaat verandert. De kans op hittegolven, wateroverlast en overstromingen neemt toe. Dit alles heeft invloed op onze gebouwen. Door de klimaatverandering vallen vaker heftige regenbuien in korte tijd. Dit kan leiden tot wateroverlast. Wateroverlast ontstaat doordat het riool en het oppervlaktewater, de grote hoeveelheid regenwater niet aankunnen. Ook de hoogte van het grondwater kan ervoor zorgen dat bij regenbuien wateroverlast ontstaat.

Waterbuffering met groene daken

Er zijn verschillende oplossingen om wateroverlast tegen te gaan. Bijvoorbeeld de aanleg van waterdoorlatende bestrating en groene daken. Het toepassen van groene daken met een waterbuffer heeft Vink Bouw al op diverse werken toegepast. Hier wordt regenwater opgevangen, met dit water koelt het de daken en de gebouwen af.

De buffering van het water op de daken zorgt ervoor dat het regenwater gereguleerd het gebouw verlaat richting of oppervlaktewater danwel het rioolstelsel, dit is afhankelijk van het gebouw. 

Waterbuffering

Toepassing op High End

Waterbuffering

Het project High End in Amsterdam is Rainproof gebouwd. Naast het waterdak (retentiedak) om water te bufferen en het rioolstelsel te ontlasten zijn er waterbufferende balkontuinen. Deze Rainproof maatregelen dragen bij aan de opslag, gebruik, verdamping en het vertraagd afvoeren van regenwater.

Rainproof: elke druppel telt!

Tijdens een bui wordt het regenwater opgevangen middels een waterdak met infiltratiekratten. Het waterdak kan water tot 70 mm diep bufferen. Hieronder zitten infiltratiekratten die een opslagruimte bieden voor het regenwater. Vanuit deze kratten zakt het opgeslagen regenwater naar de balkontuinen.

Alle verdiepingen hebben grote, holle balkons. Deze bestaan uit een terras met beplanting. Onder de beplanting op de balkons zijn dezelfde kratten toegepast. Het regenwater van het dak stroomt in de balkontuin van de hoogste verdieping, zakt door het substraat in de kratten en vervolgens naar het balkon daaronder. Hierdoor is er veel capaciteit voor het opslaan van regenwater en worden de planten automatisch en gecontroleerd bewaterd. De beplanting neemt deels het regenwater op en zorgt voor verdamping. De infiltratiekratten zorgen voor het vertraagd afvoeren van het overige regenwater. Daarnaast zorgt het groen ook voor meer biodiversiteit, verkoeling door verdamping, fijnstof reducering en een prachtige groene gevel te zien vanaf de straat.

Toepassing op Lab4You

Bij het project Lab4You wordt het regenwater opgevangen op de daken en verzameld in een buffertank in de kelder. Vanuit hier wordt circulair het regenwater gebruikt voor de bewatering van de groene gevels. Indien er teveel water in de bak komt, wordt dit geloost op het rioolstelsel. Dit alles geschiedt volautomatisch.

Toepassing op Kop Weespertrekvaart

Het appartementengebouw Kop Weespertrekvaart is duurzaam en groen gebouwd. Het polderdak heeft de capaciteit om regenwater op te slaan, vast te houden en vertraagd af te voeren. 

TOEPASSING OP ONS PODIUM

Bij het project Ons Podium is de gevel uitgevoerd met maar liefst 480 meter naar buiten gevouwen metselwerk plantenbakken waardoor alle bewoners op alle verdiepingen een eigen geveltuin hebben gekregen. Met de groene gevel en het grasdak draagt het project bovendien bij aan een regenbestendige wijk met waterbesproeiing door het regenwater.

Waterbuffering