Onze werkwijze

Onze werkwijze

Bouwen doe je samen. Niet als opdrachtgever en onderaannemer, maar als partners die hetzelfde doel voor ogen hebben: een gebouw waar we allemaal trots op kunnen zijn.

Op elkaar bouwen

Bij Vink Bouw investeren we in langdurige samenwerkingen met partners waar we op kunnen bouwen. En bouwen doen we echt samen. Alle betrokkenen in het proces denken proactief mee, we helpen elkaar om oplossingen te vinden en nemen onze verantwoordelijkheid. En dit zien we uiteraard terug op de bouwplaats. Een fijne samenwerking en goede afstemming tussen de partijen, ook bij onze partners onderling. Dit resulteert in meer werkplezier op de bouw en uiteindelijk een hogere kwaliteit van onze projecten.

Onze werkwijze

Het brede team

Bij Vink Bouw werken we op ónze manier. We splitsen het proces niet op in een apart team voor ieder deel van het proces. In plaats daarvan werken we met een breed team: iedereen die bij het proces betrokken is, is onderdeel van het brede team. Daardoor zijn er geen overdrachten nodig, maken we minder fouten, leren we van elkaar en wordt er nooit iets ‘over de schutting gegooid’.

Digitaal bouwen (BIM) en innoveren

Zo benaderen we ook de digitale manier van bouwen met BIM. BIM staat voor Building information Model, een digitaal model opgebouwd uit objecten waaraan informatie is gekoppeld en waarin allerlei partijen samenwerken. De afstemming en samenwerking tussen ontwerp en productie is voor ons een centraal onderwerp. Het adopteren van BIM is een enorme uitdaging, elke dag doen we ervaring op binnen projecten, die ons vervolgens weer helpen te verbeteren. Die kennis delen we met onze partners, zodat we met elkaar voor betere kwaliteit kunnen zorgen.

Als partner van de BIM Basis ILS (Informatieleveringsspecifiatie, https://www.bimloket.nl/BIMbasisILS) streven we ernaar om uniform te werken in de bouwsector, dit is terug te zien in onze werkwijze. We streven naar eenduidigheid en herkennning richting onze partners met als einddoel een mooi product. Een product dat in het voortraject afgestemd en getoetst is, en klaar is voor productie. Door de hulp van nieuwe communicatiemiddelen zorgen we dat de bouw soepel verloopt. 

Onze werkwijze

Voor nieuwe innovaties gaan we op zoek naar verschillende ambassadeurs binnen de organisatie, zodat er meerdere medewerkers door het hele bedrijf enthousiast worden over het idee. Als wij zelf niet over de juiste kennis of kunde beschikken, gaan we op zoek naar de juiste partners. Samen vormen we een kopgroep die stap voor stap door nieuwe ontwikkelingen gaan.Door samen te werken en het toe te passen in de projecten komen we verder. Nieuwe innovaties worden getest voordat ze bedrijfsbreed worden ingezet, zo zorgen we voor een gezonde adoptie. 

“BIMmen is geen kant-en-klaar bouwpakket. Fouten maken mag en hoort er zelfs bij, als je er maar van leert."

Maatwerk

We geloven in maatwerk en een flexibele aanpak. Alleen zo kun je gebouwen maken die écht aansluiten bij de persoonlijke wensen van onze klanten en bewoners. We geven onze ontwerp- en bouwpartners de ruimte en verantwoordelijkheid om hun werk te doen zoals zij vinden dat het moet. Zij zijn immers de experts. En uiteraard dragen wij graag bij met onze kennis en kunde vanuit de bouwpraktijk. En dat betekent ook dat we elkaar het vertrouwen geven om ook onorthodoxe oplossingen te onderzoeken en toe te passen.

Overtuiging 

We zijn overtuigd van het belang van samenwerking, transparantie en open communicatie. Klantgericht en op basis van onderling vertrouwen. En we vinden dat onze verantwoordelijkheid verder reikt dan het project waar we aan werken. Als bouwer zijn wij ook verantwoordelijk voor de manier waarop wij de aarde doorgeven aan de volgende generatie. Zaken als duurzaamheid en hergebruik spelen daarom een steeds grotere rol in het bouwproces. Niet als iets wat wij op het proces plakken, maar als integraal onderdeel ervan.

Resultaat

Door op die manier samen te werken, creëer je iets waar iedereen met plezier en inzet aan werkt. Voor het beste resultaat:

  • een kwalitatief hoogwaardig, duurzaam gebouw
  • met aandacht voor energieneutraliteit en hergebruik
  • dat aansluit bij de persoonlijke wensen van de gebruikers

Kwaliteit of veiligheid?

Als we moeten kiezen tussen kwaliteit en veiligheid, kiezen we de laatste. Want het gaat hier wel om onze mensen en die van onze partners. Gelukkig hoeven we niet te kiezen. Doordat we er altijd voor zorgen dat onze processen goed op orde zijn, is zowel de kwaliteit als de veiligheid geborgd.

Onze werkwijze

Planning

En de planning…. is die niet belangrijk? Ja zeker! Maar niet ten koste van veiligheid en kwaliteit. Door optimale samenwerking met onze partners werken wij efficiënt, maar bovenal veilig en netjes. Wij vinden het belangrijk dat het werk leuk blijft voor alle betrokkenen. Dus liever een extra meeting met de kopers op de bouwplaats dan nog persé die laatste spijker te slaan.

Onze werkwijze