Onderhoud aan technische installaties

Onderhoud aan technische installaties

Welk onderhoud is er nodig aan mijn technische installaties?

Wij raden je aan, zeker met betrekking tot de technische installaties, om het onderhoud uit te laten voeren door de oorspronkelijke installateur. Of dit in ieder geval te doen tijdens de garantieperiode, om vervelende discussies over verantwoordelijkheden te voorkomen.

Het onderhoud van de volgende onderwerpen staan hieronder beschreven.

 • Verwarmingsinstallatie
 • Warmte terugwininstallatie (WTW)
 • Mechanische ventilatie-installatie (MV)
 • Rookmelders
 • Zonnepanelen

Verwarmingsinstallatie
De moderne woningen worden niet meer opgeleverd met een gasgestuurde CV-ketel. Het onderhoud aan de moderne installaties is zeer specialistisch en hangt erg af van het type verwarmingsinstallatie. Betreft het een stadswarmtesysteem van bijvoorbeeld Vattenfall, dan komt deze partij onderhoud verrichten aan zijn unit in je woning. Bij andere systemen is jaarlijks preventief onderhoud ook zeer aan te bevelen, om te voorkomen dat de installatie in de in de periode dat u de verwarming het hardst nodig hebt in een storing schiet.

Wij raden je aan om de projectinstallateur te benaderen voor het afsluiten van een onderhoudscontract.

Warmte terugwininstallatie (WTW)

De WTW ventilatie zorgt niet alleen voor de afvoer van vuile lucht uit de woning, ook verse buitenlucht wordt door het systeem aangezogen, voorverwarmd en de woning ingeblazen. Dit gebeurt middels een warmtewisselaar in de wtw-unit, die de verse buitenlucht op temperatuur brengt met de restwarmte van de afgezogen lucht.

Om een goede af- en toevoer van lucht te blijven behouden is een regelmatig onderhoudsbeurt aan de WTW-installatie van belang. Na verloop van tijd hopen stof en bacteriën zich namelijk op in de unit, luchtkanalen en andere onderdelen van het ventilatiesysteem.

Onderhoud aan technische installaties
WTW installatie

Regelmatig onderhoud biedt de volgende voordelen:

 • De afzuigcapaciteit blijft optimaal
 • Minder lawaai vanuit de wtw unit (wanneer de filters en kanalen vervuild zijn, moet de installatie harder werken om te ventileren)
 • Energiebesparing in het gebruik van de wtw-unit, zie voorgaande argument
 • Geen last van nare geurtjes vanuit de wtw-unit
 • De wtw-unit heeft een langere levensduur
 • Eventuele problemen worden tijdig ontdekt
 • De aanvoer van schone lucht blijft behouden
 • Een gezond binnenklimaat; vocht en schimmels krijgen minder kans

Het onderhoud aan de wtw-unit begint met het reinigen van de filters. De aanbeveling is om dit 1x per maand te doen of wanneer het display van het apparaat dit aangeeft. De filters zijn aan de voorzijde van de unit te vinden. Ze zijn er eenvoudig uit te trekken en kunnen met een stofzuiger worden gereinigd. De filters dienen 1 tot 2x per jaar te worden vervangen. Via de fabrikant kun je terugvinden hoe je  aan deze filters kunt komen. Raadpleeg ook de handleiding van de wtw-unit voor meer informatie.

Bij correct onderhoud aan de filters is de vervuiling van de wtw-unit minimaal. Wij raden wel aan om minimaal 1x per 2 jaar de unit te laten reinigen. Dit is specialistisch werk en wij raden af om dit zelf te doen. Niet alleen wordt de unit inwendig gereinigd, ook de ventilatoren worden schoongeborsteld en de warmtewisselaar wordt, indien nodig, ontvet en doorgespoeld. Daarnaast worden de elektronica en de condensafvoer gecontroleerd. En tot slot kan de unit opnieuw worden ingeregeld. Wij adviseren om de onderhoudsbeurt uit te laten voeren door een erkende onderhoudsbedrijf.

Na verloop van tijd zullen ook de ventilatiekanalen vervuild raken. Wij adviseren om deze 1x per 6 jaar te laten reinigen. In normale gevallen is het voor de aanvoerkanalen minder nodig en kan dit 1x in per 8 jaar plaats vinden. Ook hier geldt dat het een specialistisch werk is en wij raden aan om dit door een erkend onderhoudsbedrijf uit te laten voeren. 

Voor het onderhoud aan de wtw-installatie zijn gespecialiseerde onderhoudsbedrijven te vinden. Raadpleeg hiervoor ook de projectinstallateur. Binnen dit onderhoud wordt op gezette tijden voorzien in reinigingsbeurten en verstrekking van nieuwe filters. Wij adviseren gebruik te maken van een dergelijk onderhoudscontract.

Mechanische ventilatie-installatie (MV)
Het onderhoud aan een mechanische ventilatie-installatie (mv-installatie) is eenvoudiger dan die van een wtw-installatie. Dit heeft er mee te maken dat er enkel sprake is van afzuiging en er in de unit dus geen filters aanwezig zijn om de in te voeren lucht te filteren. Het onderhoud bestaat uit het reinigen van de mv-box. Dit is specialistisch werk en wij raden af om dit zelf te doen. Niet alleen wordt de unit inwendig gereinigd, ook de ventilatoren worden schoongeborsteld en indien nodig, ontvet. Daarnaast worden de elektronica gecontroleerd. 

Voor het onderhoud aan de mv-installatie zijn gespecialiseerde onderhoudsbedrijven te vinden. Raadpleeg hiervoor ook de projectinstallateur. Binnen dit onderhoud wordt op gezette tijden voorzien in reinigingsbeurten en advies over het gebruik van de ventilatie. Wij adviseren gebruik te maken van een dergelijk onderhoudscontract.

Rookmelders:
Voor uw veiligheid is het belangrijk om de werking van een rookmelder optimaal te houden. Daarnaast is onderhoud noodzakelijk om onbedoeld afgaan van de rookmelder te voorkomen.

Onderhoud aan technische installaties

In de praktijk bestaat het onderhoud aan een rookmelder uit:

 • Test tenminste 1x per maand de rookmelders. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing om te lezen hoe dit werkt.
 • Verwijder tenminste 1x per maand het stof van de rookmelder. Dit kan gemakkelijk met behulp van een stofzuiger met zachte opzetborstel.
 • Vervang de rookmelders elke 10 jaar.

Verder luidt het advies om rookmelders nooit te overschilderen of de gaatjes ervan dicht te stoppen.

Zonnepanelen
Inspecteer circa 3x per jaar de zonnepanelen. Wees hierbij alert op vogelpoep. Wij raden aan om minimaal 1x per jaar, bij voorkeur in het voorjaar, de zonnepanelen op het dak te reinigen. Een schoon paneel heeft namelijk een hogere opbrengst. Betreed het dak alleen met een valbeveiliging of maak gebruik van een telescoop/uitschuifbare wisser.

Onderhoud aan technische installaties

Een alternatief is het gebruik van een tuinslang om de zonnepanelen af te spuiten. Dit is niet de beste manier om de panelen schoon te maken, maar het zorgt ervoor dat het belangrijkste vuil verwijderd wordt. Gebruik geen schuurmiddelen met metaal (bijvoorbeeld Brillo), die tasten namelijk het glas aan. Gebruik ook geen schuurmiddel zoals Cif of schuursponsjes.