Snelle tips

Snelle tips

Handige tips wanneer jouw nieuwbouwwoning net is opgeleverd.

Afschermen rookmelders en ventielen tijdens klussen
Zorg ervoor dat tijdens het klussen rookmelders en ventielen in het plafond ten behoeve van de WarmteTerugWin (WTW) en Mechanische Ventilatie (MV) -installaties afgeschermd zijn en/of dat de installatie uitgeschakeld is. Dit voorkomt onnodige vervuiling.

Controleer afgedopte afvoerleiding 
Bij een casco opgeleverde badkamer en/of keuken: controleer voordat je de ruimte verder afbouwt de correcte werking van de afgedopte afvoerleiding, bijvoorbeeld met behulp van een gieter.

Vochtmeting dekvloer 
Laat een vloerafwerker altijd een geijkte vochtmeting van de dekvloer uitvoeren. Wanneer te vroeg wordt begonnen met het leggen van de vloerafwerking, kan dit tot (onherstelbare) schade aan de vloerafwerking leiden.

Ventileren
Ventileer de woning regelmatig door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Dat is de snelste manier om bouwvocht uit de woning te laten trekken.

Binnendeuren
Sla binnendeuren niet schuin tegen de wand op wanneer je de woning nog verder af werkt. Door de hoge vochtigheidsgraad in de woning is de kans zeer aanwezig dat de deur dan krom trekt. Markeer deze ook altijd, zodat de deur op de juiste positie terug gehangen kan worden.
Laat tijdens het schilderen, stukadoren en behangen de binnendeuren 45 graden open staan zodat het vocht uit de ruimtes kan ventileren.

Buitendeuren 
Om het kromtrekken van de buitendeur te beperken, maak zoveel als mogelijk gebruik de driepuntsluiting, ook wanneer je thuis bent. Lees hierover meer bij 'Problemen voorkomen'.

Ventielen WTW/MV in plafond
Laat de ventielen van de WTW/MV in het plafond zitten. Moeten deze toch (tijdelijk) verwijderd worden, markeer dan waar het ventiel heeft gezeten en draai niet aan de inregeling van het ventiel. Dit is namelijk op de ruimte en positie afgestemd.

Bel/intercom
Demonteer de bel/ intercominstallatie van het appartement niet, dit kan tot een storing in het gehele complex leiden.

Filters WTW- of MV-installatie
Reinig regelmatig de filters van de WTW- of MV-installatie (indien van toepassing).

Buitenkraan
Draai de buitenkraan, wanneer deze blijft druppelen, niet te strak dicht. Dit is een vorstvrije buitenkraan (indien van toepassing). Lees hierover meer bij 'Problemen voorkomen'.'

Ramen
Plaats geen donkere objecten, zonwering, folie of tijdelijke vuilniszakken vlak achter of tegen de gevelbeglazing aan. Dit kan leiden tot thermische breuk van de beglazing.