Wat kun je zelf oplossen?

Wat kun je zelf oplossen?

Regelmatig kun je een storing of gebrek zelf al oplossen!

Een storing of gebrek in de nieuwe woning is helaas niet helemaal uit te sluiten. Sommige daarvan zijn zelf al op te lossen! Kijk in het onderstaande overzicht en lees de tips die per omschrijving worden gegeven.

 • Lekkage
 • Verstopping afvoer
 • Vloerverwarming voelt niet gelijkmatig warm aan
 • Ventilatierooster maakt fluitend geluid
 • Witte (kalk)strepen op het glas
 • Scheuren in de wand
 • Kringen op het plafond
 • Buitenkraan blijft druppelen
 • Rookmelder gaat af
 • Condens op de ramen

Lekkage

Ontdek je een lekkage in de woning? Zelf kun je op voorhand controleren of het de waterleiding betreft. Zorg dat alle tapkranen in huis dicht staan. Wanneer het radertje van de watermeter blijft ronddraaien, is het aannemelijk dat het een lek in de waterleiding betreft. Het radertje van de watermeter beweegt namelijk bij het geringste watergebruik.

Wat kun je zelf oplossen?
watermeter

Een andere mogelijkheid die iets meer beeld geeft is om ‘s avonds na het laatste watergebruik de hoofdkraan bij de watermeter (meestal in de meterkast) dicht te draaien. Wanneer bij het opendraaien van de hoofdkraan voor het eerste gebruik de volgende ochtend het metertje van de watermeter verloopt, is het aannemelijk dat er ergens in de waterleiding een lek zit. 

Met deze informatie kunnen Vink Bouw en zijn installateur nog gerichter hun onderzoek uitvoeren. Maak bij een lekkage een servicemelding aan.

Verstopping afvoer
Een verstopping in een afvoer wordt vaak veroorzaakt door het gebruik. 

 • Gootsteen afvoer: de gootsteen afvoer raakt meestal verstopt door afzetting van vet- en/of zeepresten. Giet daarom nooit gesmolten vet of boter in de gootsteen.
 • Was- en vaatwasmachine afvoer: Deze afvoeren kunnen verstopt raken door zeepresten, textielvezels en vetresten van de afwas. Dit vraagt dan ook om regelmatig onderhoud zoals bij de gootsteenafvoer. 
 • Wastafel afvoer: deze afvoer kan verstopt raken door zeepresten en haren die zich in de bekersifon ophopen. Kijk dit bij een verstopping dus als eerste na. 
 • Toilet afvoer: gooi nooit maandverband, tampons, kattenbakgrind en/of slecht oplosbaar (toilet) papier in de toiletpot. Deze zaken kunnen in het rioleringssysteem blijven steken en verstoppingen veroorzaken. Verstoppingen in het rioleringssysteem kunnen zeer kostbaar worden! 
 • Douche-afvoer: de beste manier om verstopping in de douche-afvoer te voorkomen is regelmatig het doucheputje of het roostertje van de draingoot schoon te maken. Hierin verzamelen zich namelijk zeepresten en haren. Controleer dit bij slecht weglopend douchewater eerst voordat je een servicemelding indient.

Vloerverwarming voelt niet (gelijkmatig) warm aan
De woning is zeer goed geïsoleerd en met een hoge luchtdichting uitgevoerd. Wanneer de woning verwarmd is, gaat deze warmte maar zeer langzaam verloren. Dat maakt de woning ook energiezuinig. Wanneer de woning op temperatuur is, schakelt de verwarming uit. Deze schakelt pas weer aan wanneer de temperatuur daalt. In de tussentijd koelt de vloer dus af.

De vloerverwarming wordt opgebouwd uit verschillende groepen slangen, die afzonderlijk op de verdeelunit zijn aangesloten. Een slaapkamer is bijvoorbeeld een aparte groep, ook de badkamer. In de woonkamer zijn over het algemeen, als gevolg van de grootte, meerdere groepen gelegd. Aan het begin van de groep is het water het warmst, aan het einde van de groep het meest afgekoeld. Afhankelijk van de legwijze van de slangen kan het zijn dat de volgende groep begint daar waar de vorige groep eindigt. Daar merkt je dus een verschil in de temperatuur van de vloer.

Wat kun je zelf oplossen?
vloerverwarmingsverdeler

De woning wordt verwarmd met water op een relatief lage temperatuur. Dit past bij een energiezuinige woning. Hierdoor duurt het even voordat een hogere temperatuurinstelling van de thermostaat daadwerkelijk voelbaar wordt. Wij raden daarom aan om de temperatuur continu in te stellen op een vaste temperatuur (bijvoorbeeld 20 graden) en geen nachtverlaging toe te passen. De woning koelt nauwelijks af en heeft bovendien tijd nodig om weer op temperatuur te komen. Een continue temperatuur geeft het beste resultaat en is het meest energiezuinig.

Ventilatieroosters in de gevel maken een fluitend geluid
Wanneer je woning beschikt over een mechanische ventilatie (MV), zijn er in of bij de gevelkozijnen ventilatieroosters geplaatst. Deze zorgen voor de toevoer van lucht. Zouden deze er niet zitten, dan zou de mechanische afzuigventilatie de woning als het ware vacuüm kunnen zuigen. De afmetingen van de roosters zijn afgestemd op de benodigde ventilatie en de capaciteit van de MV-box. 

De MV-box staat altijd aan en wij raden u ook af deze volledig uit te schakelen. Wanneer u de roosters dicht doet omdat er een hinderlijke koude tocht ontstaat, gaat de MV-box de woning dus in een soort vacuüm trekken. Op dat moment wordt er door kieren die nog in de gevels zitten, lucht aangezogen. Dit kan opnieuw een hinderlijke tocht en fluitende roosters opleveren.

Witte (kalk)strepen op mijn glas
Gevelstenen worden gemaakt van natuurlijke materialen, waaronder kalk. Onderhavig aan regen kan dit kalk uit de stenen spoelen. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en de sterkte van de gevel, wel heeft dit als hinderlijke gevolg dat er strepen op het glas ontstaan.

Je kunt dit verwijderen door gebruik te maken van middelen van bijvoorbeeld HG of HK250. Wacht hier niet te lang mee, want zitten de strepen er al langer, dan kunnen deze ingevreten zijn in het glas en zijn deze lastiger tot niet meer te verwijderen.

Scheuren in de wand
Een woning bevat bij de oplevering c.q. ingebruikneming tot wel 4.000 liter bouwvocht. Het drogen leidt bijna altijd tot krimp en daarmee tot scheurvorming van de toegepaste bouwmaterialen. Ook kan er soms enige verkleuring van het spuitwerk ontstaan. Deze scheurvorming is geen reden tot zorgen en heeft ook geen invloed op de constructie van de woning.

De woning zal zich in de eerste jaren na de oplevering nog wat gaan zetten en de materialen werken nog wat na. Ook hierdoor kunnen scheuren in de wand- en plafondafwerkingen ontstaan. Deze uiten zich met name in de inwendige hoeken; de aansluitingen van wand op wand en wand op plafond.

Wat kun je zelf oplossen?
scheur in de wand

Wij adviseren om optredende scheuren in de eerste 2 á 3 jaar na de oplevering nog niet te herstellen, aangezien de kans aanwezig is dat de scheuren opnieuw zullen ontstaan.

Kringen op het plafond rondom de ventielen van de ventilatie
Via de ventielen in het plafond wordt verse lucht de woning ingeblazen (alleen bij WTW) en lucht uit de woning gezogen. De luchtstromen ter plaatse van deze ventielen kunnen rondom voor vervuiling op het plafond zorgen. Bij de inblaasventielen van de wtw-installatie kan dit duiden op vervuilde filters: reinig deze met de stofzuiger of vervang ze. Bij de afzuigventielen kan dit komen door vervuiling in de woning, bijvoorbeeld wanneer er zaag- en/of schuurwerkzaamheden in de woning zijn uitgevoerd. Het advies is om de stofhoezen nog even om de ventielen te houden wanneer dergelijke werkzaamheden worden uitgevoerd.

Buitenkraan blijft druppelen
Beschik je over een vorstvrije buitenkraan? Het klopt dat deze nog even blijft druppelen na het dichtdraaien. Draai hem niet nog strakker dicht wanneer de buitenkraan blijft druppelen na gebruik, hiermee draai je namelijk het binnenwerk van de kraan kapot. De afsluiter van deze kraan bevindt zich namelijk niet in de kraan zelf, maar een stukje terug in de leiding, meer naar binnen toe. Om bevriezing te voorkomen moet dit laatste stukje leiding na gebruik leeg lopen. Dat is het leegdruppelen van de buitenkraan. 

Rookmelder gaat spontaan af

Wanneer de rookmelder spontaan af gaat, hoeft dit nog niet te betekenen dat er sprake is van een defect. Wij raden je aan eerst de volgende handelingen uit te voeren.

 • Reinig de rookmelder met een stofzuiger met zachte borstel. Stof en ongedierte kunnen de rookmelder onbedoeld laten afgaan.
 • Vervang de back-up batterij.
Wat kun je zelf oplossen?
rookmelder

Wanneer hierna de rookmelder nog steeds onbedoeld af blijft gaan, maak dan een servicemelding aan.

Condens op de ramen
Tijdens de winterperiode is het goed mogelijk dat er condensatie aan de buitenzijde van de beglazing ontstaat. Door de hoge isolatiewaarde van de beglazing koelt de buitenruit door nachtelijke uitstraling af, vooral bij onbewolkt weer. Dit leidt tot het optreden van het condens op het glasoppervlak. 

Ook is het niet uit te sluiten dat er tijdens het stookseizoen op de beglazing of het kozijn aan de binnenzijde enige condensvorming ontstaat. Bij oplevering bevatten de bouwmaterialen van de woning nog zo’n 4.000 liter bouwvocht, waardoor er een relatief hogere luchtvochtigheid in de woning heerst. Kozijnen en beglazing worden vanaf de buitenzijde koud, waardoor de vochtige binnenlucht condenseert tegen het glasoppervlak.

Lukt het nu niet je melding zelf op te lossen? Maak dan een servicemelding via onderstaande knop.

Servicemelding doen
Staat je storing of gebrek er niet bij of geeft de toelichting niet de gewenste oplossing? Maak dan via onderstaande knop een servicemelding aan. Wij nemen de melding dan in behandeling.