Groene gevels
Klimaatadaptief Natuurinclusief

Groene gevels

Groene gevels is een toegevoegde waarde aan het pand en de leefomgeving


Groene gevels
  • Aanpassen aan het veranderende klimaat

  • Beter leefklimaat in de stad

  • Groene gevels voor koeling

  • Absorptie van CO2 en fijnstof

  • Groene uitstraling

Klimaatverandering en oplopende temperaturen

Het Nederlandse klimaat verandert. De kans op hittegolven, wateroverlast en overstromingen neemt toe. Dit alles heeft invloed op onze gebouwen. Ook stijgt de gemiddelde temperatuur. Dit heeft in de steden meer effect dan op andere plekken. Dit komt onder andere door de toenemende woningbouw binnen bestaande stedelijke woongebieden (verdichting) en de verstening van steden. Oplossingen liggen in de herinrichting van gebieden, de openbare ruimte, het stedelijk groen en de waterhuishouding. 

Groene gevels

Groene gevels zijn goed voor mens en planeet, het absorbeert CO2 en fijnstof, verhoogt de biodiversiteit en reduceert omgevingsgeluid. Ook zorgt het voor een beter leefklimaat in de omgeving en heeft hiernaast een koelende werking in de alsmaar heter wordende stad. Dit zijn gezien de klimaatverandering belangrijke toepassingen van een nieuw pand.

Toepassing op Lab4You

Bij het project Lab4You in Amsterdam worden groene gevels toegepast rondom het gebouw op verschillende posities op de gevels.

Deze groene gevels hebben, voordat deze in het werk gemonteerd worden, ruim een half jaar gegroeid in de kassen van Sempergreen te Harmelen. Er zijn afhankelijk van de zon-schaduw ligging twee planten-mixen bedacht welke op de gevels gemonteerd worden.

Groene gevels

Alle groene gevelvlakken hebben een voeding welke middels leidingwerk naar de onderliggende garage worden gebracht. Dit is aangesloten op een besturingscomputer welke de verschillende gevels voorziet van water en voedingstoffen.

Binnen Lab4You wordt naast de groene gevels ook gebruik gemaakt van waterbuffering. Het water wordt opgevangen op de daken en verzameld in een buffertank in de kelder; vanuit hier wordt circulair het regenwater gebruikt voor de bewatering van de gevels. Indien er teveel water in de bak komt, wordt dit geloost op het rioolstelsel. Dit alles geschiedt volautomatisch.

Groene gevels midden in de stad

Groene gevels

Toepassing op Hoge Vrijheid

Bij het project Hoge Vrijheid in Den Haag wordt rondom de parkeergarage een groene gevel toegepast. Deze groene gevel komt op uit de grond rondom de parkeergarage en wordt middels een druppelslang voorzien van voldoende water. De hedera plant wordt klein geplant en vindt in de loop der jaren via een gevelnet rondom zijn weg om uit te groeien tot een weelderige groene gevel.

Op de daken van de Hoge Vrijheid worden tevens groene watervertragende daken toegepast. Deze zorgen voor een verminderde opwarming, piekontlasting van het rioolstelsel bij regen en komt de biodiversiteit ten goede!