Brede School Benthuizen
Leren gerealiseerd
Brede School Benthuizen Benthuizen
Brede School Benthuizen
Brede School Benthuizen
Brede School Benthuizen
Brede School Benthuizen
Brede School Benthuizen
Brede School Benthuizen
Brede School Benthuizen
Brede School Benthuizen
  • Twee basisscholen en een kinderdagverblijf
  • Drie vleugels met elk een duidelijk gezicht
  • Multifunctioneel hart voor verbindende schakel

Het project

In het nieuwe schoolgebouw komen twee basisscholen, De School met de Bijbel en O.B.S. Bentwijzer, en huisvest tevens Junis Kinderopvang. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft in goed overleg met de schoolbesturen een bouwontwerp voor het nieuwe gebouw laten maken. De scholen en kinderopvang behouden hun eigen identiteit en aparte ingangen maar maken wel samen gebruik van bijvoorbeeld de speelzaal en de aula in het hart van het gebouw. Waar mogelijk gaan de scholen en de kinderopvang ook samenwerken op andere gebieden. De omvang van het project bedraagt circa 2.400 m2, verdeeld over 16 klaslokalen, een speellokaal, 3 leerpleinen voor de kinderopvang en BSO en algemene ruimtes waaronder een aula met podium en een gedeelde keuken.

Brede School Benthuizen

Locatie

Brede School Benthuizen wordt gebouwd in Benthuizen en wordt onderdeel van de wijk Bentwijck waar ook circa 200 woningen worden gebouwd, waarmee Bentwijck een bruisende omgeving wordt voor jong en oud.

Toekomstgericht

Met het oog op duurzaamheid is er binnen het project gebruikgemaakt van circulair beton van New Horizon, zijn er zonnepanelen aangelegd en maakt het gebouw gebruik van een luchtbehandelingskast in combinatie met warmtepompen. Hiermee kwalificeert Brede School Benthuizen zich als een ‘Frisse School’, een schoolgebouw met een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu. Toekomstgericht bouwen en ontwikkelen loopt als een rode draad door alles wat Vink Bouw doet. Klik hier voor meer informatie.