CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument dat helpt bij het reduceren van CO2 en kosten.

Het beleid van Vink Bouw is er mede op gericht de arbeidsomstandigheden, de gezondheid, het welzijn en het milieu van eigen medewerkers, inleenkrachten, personeel van onderaannemers, derden en omgeving te optimaliseren. Het terugdringen van onze CO2 uitstoot doen we binnen Vink Bouw met behulp van het meten van onze prestaties met de CO2-Prestatieladder en het doorvoeren van diverse energiebesparende maatregelen op zowel kantoor als de bouwplaats. 

CO2-Prestatieladder

De prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument waarbij bedrijven die zich aantoonbaar inspannen om CO2 te reduceren beloond worden. Sinds 2009 is het gebruik van de ladder hard gegroeid. Begin januari 2014 zijn er meer dan 400 bedrijven gecertificeerd. De ladder is een initiatief van ProRail en is in 2011 ondergebracht bij SKAO (www.skao.nl). Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument.

Certificaat

Vink Bouw heeft inmiddels het certificaat niveau 3. Een mooie stap richting onze ambitie om CO2 neutraal te bouwen in 2030.

Het doel

Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van leveranciers - te kennen permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Voordeel bij gunning

De CO2-Prestatieladder stimuleert ambitie bij bedrijven om actief CO2 te reduceren met behulp van fictieve gunning bij een aanbesteding. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve- korting op de inschrijfprijs. De trede die een bedrijf heeft bereikt op de CO2-Prestatieladder vertaalt zich in een gunningvoordeel. Hoe hoger de trede of het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging. De aanbestedende organisatie bepaalt het gunningvoordeel per niveau van de ladder. 

Vink Bouw committeert zich aan het CO2-reductieprogramma van de Stichting Positieve Impact.

Wij nemen actief deel aan de events en sessies die worden georganiseerd door Stichting Nederland CO2 Neutraal. Dit is een stichting die vier keer per jaar evenementen organiseert voor bedrijven die aan de slag zijn met duurzaamheid. Wij nemen deel aan deze sessies omdat dit een zeer waardevol netwerk van en voor bedrijven is die werk (willen) maken van de CO2-reductie en duurzaamheid. In de diverse werkgroepen wordt gesproken over bepaalde onderwerpen die voor ons relevant zijn en waar we leren waarom het nodig is om CO2 te reduceren. Per jaar nemen we actief deel aan de interactieve workshops. Tijdens iedere bijeenkomst wordt er een bijdrage geleverd door een externe deskundige m.b.t. CO2-prestatiemanagement.

Downloads