Toekomstgericht

Toekomstgericht

Wat ons betreft is duurzaamheid geen checklist waarbij je people, planet en profit afvinkt, maar gaat het om véél meer. Daarom loopt toekomstbestendig ontwikkelen en bouwen als een rode draad door alles wat je doet.

Investeren
Als lid van het grootste mvo-partnernetwerk van Nederland zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid. Zo investeren we nadrukkelijk in menselijk kapitaal en samenwerkingsverbanden. Maar als ondernemende bouwer gaat onze verantwoordelijkheid verder: een gebouw heeft een flinke ecologische voetafdruk. En als we de aarde op verantwoorde wijze willen doorgeven aan onze kinderen, dan moet die voetafdruk heel wat kleiner.

Terugdringen
Daarom werken we voortdurend aan het terugdringen van materiaalverbruik en kiezen we waar mogelijk voor herbruikbare materialen. We zetten in op energieneutrale woningen en hebben ervoor gekozen om geen woningbouwprojecten meer op te leveren die zijn aangesloten op gas. Bovendien brengen we ons eigen energieverbruik in kaart en streven we ernaar om onze werkprocessen nog verder te verduurzamen.

Toekomstgericht
elektrische deelauto
Toekomstgericht