Toekomstgericht

Toekomstgericht

Wat ons betreft is duurzaamheid geen checklist waarbij je people, planet en profit afvinkt, maar gaat het om véél meer. Daarom loopt toekomstbestendig ontwikkelen en bouwen als een rode draad door alles wat we doen. Wij zijn en blijven hierin vooruitstrevend!

Onze doelstelling is samengevat in onze missie; “Vink Bouw, duurzaam en vooruitstrevend!”

Toekomstgericht

Investeren

Als lid van het grootste mvo-partnernetwerk van Nederland zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid. Zo investeren we nadrukkelijk in menselijk kapitaal en samenwerkingsverbanden met onze medewerkers en onze ontwikkel- en bouwpartners.

Enkele voorbeelden hoe wij bijdragen aan een toekomstgerichte samenleving.

  • Investeren in opleidingen van onze eigen collega's. Daarnaast maken we jongeren enthousiast voor een toekomst in techniek en bieden wij stageplaatsen en zijn we leerbedrijf.
  • Investeringen in digitalisering en innovatie. Zo hebben we in ons eigen BIM Center de actuele technologieën zoals de smart boards, virtual reality en video/conference-mogelijkheden.
  • Investeren door middel van sponsoring van lokale initiatieven van bijvoorbeeld sportverenigingen. 
  • Investering in beperken van het overlast voor omwonenden. Ook investeren wij in de veiligheid op en rond de bouwplaats.

Maar als ondernemende bouwer gaat onze verantwoordelijkheid verder: een gebouw heeft een flinke ecologische voetafdruk. En als we de aarde op verantwoorde wijze willen doorgeven aan onze kinderen, dan moet die voetafdruk heel wat kleiner.

Terugdringen

Daarom werken we voortdurend aan het terugdringen van materiaalverbruik en kiezen we waar mogelijk voor herbruikbare materialen. We zetten in op energieneutrale woningen en hebben begin 2017 het besluit genomen alleen nog gasloze projecten te ontwikkelen. Bovendien brengen we ons eigen energieverbruik in kaart en streven we ernaar om onze werkprocessen nog verder te verduurzamen.

Toekomstgericht
elektrische deelauto

Gecertificeerd hout

De inkoop en het gebruik van duurzaam hout vinden wij belangrijk. Zo is circa 95% van ons ingekocht hout, gecertificeerd hout. Om te voorkomen dat er een eenzijdige vraag naar één houtsoort is, passen wij ook minder bekende duurzame houtsoorten toe op onze bouwprojecten. Wij hebben als doelstelling dat er een verbod geldt op het gebruik van niet-gecertificeerd hout.

Waarom wij de toepassing van gecertificeerd hout belangrijk vinden? Ten eerste omdat de toepassing van gecertificeerd hout positieve effecten heeft op het klimaat en de bosbescherming. Daarnaast draagt de toepassing bij aan onze doelstelling om circulaire en biobased bouwmateriaal te gebruiken.

Extra aandacht voor duurzaam bouwen

Voor ons is het een vanzelfsprekendheid dat wij al onze projecten duurzaam bouwen. Bij sommige projecten doen wij zelf nog iets meer! 

Dit is bijvoorbeeld terug te zien in ons project 20E BSH, waar we circulair en demontabel bouwen. Daarnaast passen we binnen dit project Azobe afvalhout toe als alternatief gevelbekleding materiaal.

Bij de projecten Antoni en Hoge Vrijheid is extra aandacht geschonken door het behalen van een hoge GPR score. GPR meet duurzaamheid op 5 verschillende thema’s, te weten; ‘energie’, ‘milieu’, ‘gezondheid’, ‘gebruikskwaliteit’ en ‘toekomstwaarde’.

We bouwen volgens het BREEAM keurmerk binnen de projecten Boot&Co en De Drie Koningen met de respectievelijke ambitie 'Excellent' en 'Outstanding'. BREEAM-NL is een instrument om integraal de duurzaamheid te meten en te beoordelen. Daarnaast werken we bij Boot&Co volgens de gedragscode van Bewuste Bouwers, dit houdt in dat er op dit project specifiek aandacht wordt gevestigd op omgevingsbewust, verzorgd en milieuvriendelijk werken door vakmensen.

Het project Republica Kavel 14 wordt voorzien van een innovatief en duurzaam smart grid. De verschillende gebouwen op de kavel wekken hun eigen energie op. De energie kan lokaal worden opgeslagen en worden uitgewisseld door de bouwdelen onderling.  

Het terugdringen van onze CO2 uitstoot doen we binnen Vink Bouw met behulp van het meten van onze prestaties met de CO2-Prestatieladder en het doorvoeren van diverse energiebesparende maatregelen op zowel kantoor als de bouwplaats. De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument dat helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Lees meer.

Certificeringen

Wij zijn gecertificeerd voor het milieumanagementsysteem ISO 14001, aangesloten bij MVO Nederland en gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder.

Toekomstgericht

MVO Nederland

We zijn er trots op om een aandeel te hebben in de nieuwe economie waarin we ondernemen met toekomstgerichte doelstellingen zoals klimaatneutraal en circulair ontwikkelen en bouwen.

Toekomstgericht

Sustainable Development Goals

Toekomstgericht

Vink Bouw neemt verantwoordelijkheid voor een toekomstbestendig businessmodel. Als kapstok voor ons MVO beleid gebruiken wij de internationale afspraken en werelddoelen voor duurzame ontwikkeling: Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze ambitieuze wereldwijd geaccepteerde doelstellingen dragen bij aan een toekomstbestendige wereld. Er zijn in totaal 17 SDG’s, hiervan hebben wij 6 SDG’s gekozen waarop wij een positieve bijdrage leveren. Lees meer.