Toekomstbestendig
Maatschappelijk

Toekomstbestendig

Vink Bouw neemt verantwoordelijkheid voor een toekomstbestendig businessmodel.


Toekomstbestendig
  • Goede gezondheid en welzijn
  • Kwaliteit onderwijs
  • Betaalbare en duurzame energie
  • Duurzame steden en gemeenschappen
  • Verantwoorde consumptie en productie
  • Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Vink Bouw neemt verantwoordelijkheid voor een toekomstbestendig businessmodel. Als kapstok voor ons MVO beleid gebruiken wij de internationale afspraken en werelddoelen voor duurzame ontwikkeling: Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze ambitieuze wereldwijd geaccepteerde doelstellingen dragen bij aan een toekomstbestendige wereld. Er zijn in totaal 17 SDG’s, hiervan hebben wij 6 SDG’s gekozen waarop wij een positieve bijdrage leveren.

Toekomstbestendig

Medewerkerstevredenheid, gezondheid en welzijn vinden wij bij Vink Bouw belangrijk en wij doen er alles aan om prettig te kunnen werken. Voor het welbevinden is het ook van belang dat je in een veilige omgeving werkt, veiligheid staat daarom ook hoog op onze agenda.

Toekomstbestendig

Een leven lang leren is mogelijk binnen Vink Bouw. Sterker nog, wij moedigen dit aan! Hiervoor hebben wij Vink Bouw Academy opgericht waarbij we ván en mét elkaar leren, kennis delen, opleidingen aanbieden en meer! Ook het faciliteren van stageplekken voor het mbo en hbo heeft een belangrijke plek in onze organisatie. Voor leerlingen op de bouwplaats hebben wij leermeesters in dienst. Daarnaast hebben wij een actieve samenwerking met scholen om te zorgen dat de bouw aantrekkelijk blijft om een carrière in te kunnen maken. 

Toekomstbestendig

De energie die wij gebruiken is 100% gegarandeerd groen, ook op onze projecten. Op onze kantoorlocatie aan de Nieuwveenseweg in Nieuwkoop hebben wij de doelstelling om 100% zelfvoorzienend te zijn. 

Toekomstbestendig

Wij realiseren duurzame en gezonde leefomgevingen. De mens en de omgeving staan hierin centraal. Thema’s waarop wij binnen onze ontwikkelingen aandacht voor hebben zijn: biodiversiteit, voorkomen van oververhitting van de gebouwde omgeving en het welbevinden van mensen in een gebouw, maar ook daarbuiten. Alle projecten worden door ons gewaardeerd met een GPR gebouw score. Wij hebben de lat hoog gelegd en willen minimaal een 8 halen. Kijk eens bij onze hier voor mooie voorbeelden. 

Toekomstbestendig

De bouw veroorzaakt heel veel afval in de wereld. De bouwketen is verantwoordelijk voor een groot gedeelte van de broeikasgassen uitstoot, waaronder CO2. De CO2 prestatieladder gaan wij als tool gebruiken om actief beleid te voeren op het verminderen van onze CO2 uitstoot. Het afval van onze bouwplaats gaan we in samenwerking met onze partners beter scheiden en natuurlijk ook verminderen.

Één van de oplossing om minder CO2 uit te stoten in ons productieproces is het bouwen in hout. Bij de productie van hout wordt CO2 opgeslagen. Omdat hout de traditionele materialen als beton en cement vervangen, wordt daarmee de uitstoot van CO2 tegengegaan. Onze eerste projecten in CLT (Cross Laminated Timber, kruislings verlijmd hout) worden inmiddels gerealiseerd. 

Daar waar we echt nog beton moeten toepassen, doen we dit zo duurzaam mogelijk. Zo zijn we onderdeel van de Cirkel Of Concrete. Dit circulaire beton stelt ons in staat beton toe te passen met een minimale CO2 uitstoot.

Toekomstbestendig

Om snel en meer impact te kunnen maken zien wij samenwerken als één van de succesfactoren. Wij begrijpen dat wij slechts één radertje zijn in de grote bouwketen. Echter hebben wij wel de mogelijkheid om het bouwproces richting te geven door onze centrale rol tussen productieketen en de klant. Deze verantwoordelijkheid positie stelt ons in staat om zowel naar boven als naar onder in de keten invloed uit te oefenen. 

Samenwerken met onze bouwpartners doen we dit al jaren. Zo hebben wij onze partners actief begeleid in het leren samenwerken in het BIM traject. Ook zijn we samenwerkingen aangegaan met MVO Nederland en Nederland CO2 neutraal om hiermee onze kennis in onze organisatie en in de keten te verbeteren.