Urban Mining Concrete
Circulair Innovatie

Urban Mining Concrete

Beton inzetten om CO2 reductie te bewerkstelligen!


Urban Mining Concrete
  • Beton geoogst uit de gebouwde omgeving
  • 63% minder CO2 uitstoot in vergelijking met traditioneel beton
  • Innovatie in beton
  • Circulaire economie

Circulaire Economie

Grondstoffen zijn schaars en worden de komende decennia nog schaarser. Dit vraagt van ons een proactieve houding om onze manier van werken aan te passen aan de Circulaire Economie. Hoe kunnen we materialen op een goede manier hergebruiken en hoe zorgen wij ervoor dat ze in de toekomst herbruikbaar zijn? Beton is één van de bouwstoffen welke onder andere door de toevoeging van cement enorm milieubelastend zijn. De productie en gebruik van cement zorgt tussen de 5% à 8% van de totale CO2 uitstoot op onze planeet.

Urban Mining Concrete

Circulair beton wordt verkregen door speciaal geselecteerd sloop-beton door middel van de Smart Liberator terug te brengen naar de originele grondstoffen. De Smart Liberator is een innovatieve beton verwerkingstechniek die het mogelijk maakt om zand, grind en cement terug te winnen. Van deze herwonnen materialen wordt dan weer circulair stortbeton geproduceerd. Deze manier van beton verwerken zorgt voor een lagere milieubelasting en een significante CO2-reductie.

Urban Mining Concrete

Circle of Concrete

Partners in de Circle of Concrete zijn zeer ambitieus als het gaat om het toepassen van circulaire bouwmaterialen in nieuwbouwprojecten en kenmerken zich door daadwerkelijk te DOEN. Wij zetten ons in om de enorme CO2-reductie in nieuwbouw te realiseren door het toepassen van de Urban Mining Concrete.

Ycon

Urban Mining Concrete

Het eerste project waar wij de CO2 arme beton toepassen is het project Ycon in Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft een circulaire ambitie voor de stadswijk Buiksloterham en hier dragen wij graag samen met New Horizon Material Balance graag aan bij. Ycon is een kleinschalig complex van 12 appartementen. De ervaringen van onze vaklieden met het verwerken van de Urban Mining Beton zijn zeer positief. Het is dus een volwaardige vervanger met als grootste voordeel de 63% mindere CO2 uitstoot ten opzichte van traditionele beton.  

Dok2404 2e fase

Naast Ycon wordt het circulare beton ook toegepast binnen het project DOK2404 2e fase in Alphen aan den Rijn. Het gaat hier uiteraard niet bij blijven en de volgende projecten staan al in het verschiet.