renovatie Trappenhuizen Complex 061
Wonen gerealiseerd
renovatie Trappenhuizen Complex 061 Leiden
renovatie Trappenhuizen Complex 061
renovatie Trappenhuizen Complex 061
renovatie Trappenhuizen Complex 061
renovatie Trappenhuizen Complex 061
renovatie Trappenhuizen Complex 061
renovatie Trappenhuizen Complex 061
renovatie Trappenhuizen Complex 061

Er is voorafgaand aan de bouw een LEAN planning gemaakt om het project sneller en efficienter te kunnen realiseren. In een vroeg stadium zijn hierdoor alle betrokken partijen bij elkaar gekomen om de werkprocessen door te nemen en af te stemmen op elkaar. 

De renovatiewerkzaamheden hebben per trappenhuis circa vijf weken in beslag genomen, dit kwam met name door de droogtijden van het stuc- en tegelwerk. Na een cyclus van drie weken werd er gestart met het volgende trappenhuis. Door een overlapping te creëren tussen de verschillende trappenhuizen is de oplevering niet in het geding gekomen.

De werkzaamheden die zijn uitgevoerd bestaan uit sloop en demontage werkzaamheden, betonreparaties aan trappen en bordessen, wanden stukadoren, wand- en vloertegels zetten, schilderwerk, traptreden uitvullen en schrobranden aanbrengen en de stalen leuningwerken aanpassen en monteren. Daarnaast zijn de verlichtingsarmaturen, de postkast, het bellenpaneel en hang- en sluitwerk van de deuren vervangen.