Baanbrekende experimenten met elektriciteitsvoorziening

Baanbrekende experimenten met elektriciteitsvoorziening

Republica Kavel 14 in Buiksloterham in Amsterdam heeft toestemming gekregen voor een bijzondere proef in de experimenteerregeling om een eigen slim elektriciteitsnet (smart grid) aan te leggen.

  • Datum nieuwsitem

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) was 14 juni op de MeetUp om Republica te feliciteren met de verleende toestemming voor deze bijzondere proef. RVO beheert de Experimenteerregeling, die onder voorwaarden de mogelijkheid biedt af te wijken van bepalingen in de Elektriciteitswet. 

Twee nieuwbouwprojecten in Buiksloterham gaan elk een eigen slim elektriciteitsnet (smart grid) aanleggen. Daarmee kunnen zij de zelf uit zon opgewekte energie, onderling leveren, in eigen batterijen opslaan en verrekenen. De VVE’s zullen als netbeheerder optreden en krijgen gedurende minimaal 10 jaar de vrijheid zelf tarieven vast te stellen. De smart grids zullen met slechts een grootverbruikersaansluiting verbonden zijn met het openbare elektriciteitsnet. Zo dragen deze projecten bij aan het balanceren van het openbare net. 

Baanbrekende experimenten met elektriciteitsvoorziening