Gebr. Bodegraven
Werken gerealiseerd
Gebr. Bodegraven Nieuwkoop
Gebr. Bodegraven
Gebr. Bodegraven
Gebr. Bodegraven
Gebr. Bodegraven
Gebr. Bodegraven
Gebr. Bodegraven

In 2003 heeft Vink Bouw in opdracht van Gebr. Bodegraven een nieuw kantoorpand inclusief bedrijfshal gerealiseerd. Het kantoorgedeelte ligt direct aan de Nieuwveenseweg en heeft een omvang van 1.400 m2. De bedrijfshal ligt achter het kantoor en heeft een omvang van 20.000 m2 bvo. De bedrijfshal wordt gebruikt voor de productie van ijzerwaren.

De uitbreiding van het project bestaat uit de realisatie van twee bedrijfshallen gelegen naast het bestaande pand, welke via een verbindinshal zijn verbonden. De uitbreiding heeft een omvang van circa 14.000 m2. In de nieuwe bedrijfsgebouw is ook een kantoorruimte gerealiseerd worden met daarbij horende voorzieningen. De restwarmte van de apparaten wordt gebruikt om de bedrijfshallen en kantoren te verwarmen.