Brede school Waterrijk
Leren gerealiseerd
Brede school Waterrijk Boskoop
Brede school Waterrijk
Brede school Waterrijk
Brede school Waterrijk
Brede school Waterrijk
Brede school Waterrijk
Brede school Waterrijk
Brede school Waterrijk

De gemeente Boskoop en de gebruikers, Immanuelschool en Junis Kinderopvang, hebben gezamenlijk een programma van eisen opgesteld. Atelier PRO maakte een voorlopig ontwerp van het schoolgebouw. Voor de verdere uitwerking en de realisatie heeft de gemeente Boskoop gezocht naar een marktpartij middels een selectie. Hieruit is de aanbieding Vink Bouw in combinatie met OLCO Holland Bouw naar voren gekomen.

De school bevindt zich aan de rand van de nieuwbouwwijk Waterrijk te Boskoop. De nieuwe school wil naast laagdrempelig onderwijs en ‘opvang op maat’ dat past bij de vraag van ouders, aandacht voor de ontwikkelkansen van de kinderen die in de toekomst van deze brede school gebruik gaan maken. Daarbij vormen sport, cultuur en de bibliotheek een integraal onderdeel van de brede school Waterrijk.

Bronvermelding: Schetsontwerp Atelier PRO