CLT
Circulair Duurzaam Bouwen in hout

CLT

Circulaire en ecologisch bouwen met Cross Laminated Timber 'CLT' hout.


CLT
  • Opslag van CO2 in hout

  • Volledig circulair toepasbaar

  • Eenvoudige, snelle bouwmethode

  • Goede isolerende eigenschappen

  • CLT is lichter dan beton en kalkzandsteen

CLT

CLT is een prachtig nieuw bouwmateriaal wat bijdraagt aan het opslaan van CO2 in gebouwen. CLT staat voor oftewel kruislaaghout. CLT passen wij toe in een circulaire bouwmethode door het demontabel toe te passen. CLT projecten kenmerken zich door een hoge bouwsnelheid welke met beperkt inzet van personeel, geheel veilig, kan worden opgetrokken.

CLT

FSC of PEFC label

Eigenschappen

Naast dat hout in de groeifase van een boom veel CO2 opslaat, wordt ook tijdens de productie van CLT naar een woning of gebouw beduidend minder CO2 uitgestoten dan bij het bouwen in beton of steen. Het CLT wat wij toepassen heeft altijd een FSC of PEFC label waardoor het gegarandeerd uit duurzaam beheerde bossen komt. 

CLT gebouwen onderscheiden zich door het aangename binnenklimaat. Hout heeft goede vochtregulerende en isolerende eigenschappen wat een positieve impact heeft op het binnenklimaat. 

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt zijn CLT gebouwen zeer brandveilig. 

Pilotproject 't Galjoen

We bouwen binnen het project 't Galjoen in Leiden één pilot woning in CLT.

CLT past uitstekend binnen onze manier van engineeren van gebouwen door middel van BIM. In de virtuele omgeving worden de panelen geheel klaar gemaakt voor productie in de fabriek, waarna deze op de millimeter nauwkeurig “just in time” worden aangeleverd aan de bouw. 

Door het bouwen van de woning met CLT besparen we 22.000 kg CO2

CLT