Projectontwikkeling

Projectontwikkeling

Wij zijn een ondernemende bouwer en we willen graag een integrale rol spelen in het bouwproces. Steeds vaker zijn wij in het voortraject betrokken bij een project of nemen we zelf initiatief en realiseren we in eigen ontwikkeling. Door ook dit deel van het bouwproces te beheersen kunnen we onze klanten nog beter bedienen en daadwerkelijk een proactieve rol spelen in het bouwproces.

Docklands in Amsterdam is ontwikkeld door Vink Bouw

Op de pagina ‘in verkoop’ kunt u de projecten vinden die we in eigen ontwikkeling realiseren of gerealiseerd hebben. Op deze pagina staan ook een aantal projecten die niet (alleen) zijn ontwikkeld door Vink Bouw. Voor deze projecten zijn wij gecontracteerd als bouwer of samenwerkingspartner. Wij zijn bereid om onze verantwoordelijkheid te nemen in deze trajecten en zijn bereid om bijbehorende risico's te nemen.

(Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap

Naast het bouwen in opdracht en eigen ontwikkeling zijn wij steeds vaker betrokken bij zelfbouw groepen, ook wel CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) initiatieven genoemd. Het initiatief ligt dan bij één of meerdere personen die een bepaalde woonwens voor ogen hebben, met of nog zonder een beschikbare locatie. Vink Bouw neemt hierbij een faciliterende rol in waarbij de kennis en ervaring op het gebied van ontwikkelen en bouwen wordt ingezet. Ook is het mogelijk een stukje risico over te nemen in de vorm van een achtervangconstructie indien een deelnemer onverhoopt afvalt.