Woningbouwplan PWA-kazerne aangepast

Woningbouwplan PWA-kazerne aangepast

Draagvlak omwonenden cruciaal voor vervolg

  • Datum nieuwsitem

De plannen voor de woningbouw op de locatie van de Prins Willem Alexander-kazerne in Gouda zijn aangepast. Ontwikkelaars Open Development en Vink Bouw hebben een aantal onderdelen aangepast naar aanleiding van de reacties uit de buurt in het afgelopen najaar. Zaterdag 20 maart is de buurt welkom op het kazerneterrein voor een persoonlijke toelichting én om te reageren. Voor realisatie van het plan is instemming vanuit de buurt nodig. 

Afgelopen najaar was er in de buurt veel enthousiasme voor woningbouw op deze plek, waar in het verleden al zoveel andere bestemmingen voorbij waren gekomen. Een aantal omwonenden had nog wel wat zorgen over de verkeersafwikkeling en het aantal woningen. Bas Janssen namens de ontwikkelaars: “We hebben deze reacties heel serieus genomen en hebben het plan daarop gewijzigd.

Woningbouwplan PWA-kazerne aangepast

Een belangrijke wijziging is dat er een extra verkeersontsluiting via de Bodegraafsestraatweg komt. Daarnaast bouwen we minder woningen dan eerst (van 250 naar 220 woningen). En tot slot sluit de bouwhoogte nu nog beter aan op de omgeving. Aan de Wibautstraat komen bijvoorbeeld woningen van slechts één en twee bouwlagen.” 

Draagvlak omwonenden cruciaal voor vervolg

De ontwikkelaars horen nu graag van de omwonenden hoe ze over de aangepaste plannen denken. Janssen: “Ik kan me voorstellen dat mensen een beetje moe zijn om telkens te reageren, maar nu is het extra belangrijk dat mensen laten weten of ze vertrouwen hebben in dit plan. De gemeente weegt dit draagvlak namelijk zwaar mee in haar besluit over de plannen. Worden de plannen nu afgeketst, dan zouden er weer heel andere bestemmingen voor deze plek in beeld kunnen komen.” Reageren kan door vijf korte vragen in te vullen op www.pwakazerne.nl Ook krijgen omwonenden een folder in de bus met een antwoordstrook met dezelfde vragen. 

Inloop zaterdag 20 maart

Zaterdag 20 maart is iedereen bovendien welkom op het kazerneterrein. Hier staat een maquette en kan iedereen in gesprek met de ontwikkelaars van Vink Bouw en Open Development, hun ontwerpers van SVP Architectuur en Stedenbouw en CROSS Architecture. Ook kunnen mensen vragen stellen aan bestuursleden van het Bewonersplatform Gouda Noord. Alles gaat Corona-proof, want buiten en in twee tijdstippen om zo het aantal bezoekers te spreiden: van 10:00 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 16:00 uur.