Gecertificeerd voor ISO 9001:2015 en VCA**

Gecertificeerd voor ISO 9001:2015 en VCA**

Vink Bouw wederom gecertificeerd voor ISO 9001:2015 en VCA**

  • Datum nieuwsitem
ISO 9001:2015 EN VCA**
ISO 9001:2015 EN VCA**

Met een ISO certificaat zijn we verzekerd van constante kwaliteit. Vink Bouw was al gecertificeerd voor ISO 9001:2008 maar heeft nu ook het ISO 9001:2015 certificaat behaald, een vernieuwde aangepaste vorm van de ISO certificering.

Met het behalen van het ISO 9001:2015 is aangetoond dat Vink Bouw in staat is in te spelen op de eisen en wensen van alle belanghebbenden rondom Vink Bouw. Dit is belangrijk voor onze opdrachtgevers, klanten, partners, onderaannemers, leveranciers en voor onszelf. Ook zegt het behalen van het certificaat dat we op gepaste wijze omgaan met de aanwezige risico's op en rondom onze projecten en de invloed die wordt uitgeoefend op de omgeving.

Naast ISO is de VCA** certificering is een belangrijk onderdeel binnen ons bedrijf. Met het VCA certificaat heeft Vink Bouw aangetoond op een gestructureerde en veilige wijze de bouwwerkzaamheden te verrichten.

Al met al zijn we trots dat de audits voor deze certificeringen wederom positief zijn doorlopen, hetgeen een mooie bevestiging is dat we volledig aan de kwaliteitseisen voldoen!