Bouwen met een lagere milieubelasting én lagere kosten

Bouwen met een lagere milieubelasting én lagere kosten

Gebruik grout scheidingsinstallatie

  • Datum nieuwsitem

Bij ons project De Hooghe Delft maken we gebruik van een grout scheidingsinstallatie. Dit levert 3 grote voordelen op, er is géén afval wat in het milieu wordt gestort, het vermindert de kosten met bijna de helft én er blijft een schone bouwput achter!

Wat is grout? Bij ons project moeten we de funderingspalen boren omdat we vlak  langs een treintunnel bouwen. Omdat de boorpaal, een holle buis, een soort smeermiddel nodig heeft om beneden te komen, 34,25 meter in totaal, gebruiken we grout. Daarnaast voorkomt het grout ook kleef langs de stalen buis zodra deze is voorzien van de wapeningskorf en is afgestort met beton, zodat we het draagvermogen kunnen garanderen.

Van al het benodigde grout wordt een groot deel afgezogen, dit resulteerde voorheen in zo’n 20 m3 afval per dag, wat met behoorlijke bijbehorende kosten afgevoerd moest worden. Nu zeven we, in samenwerking met Methorst Zuig- en Blaastechniek, de grout tweemaal op locatie in twee bunker containers, waarna er schoon zand en grout overblijft. Omdat het grout met water is gescheiden van het zand is het verarmd, in de groutmenger zorgen we ervoor dat het grout weer de juiste samenstelling krijgt zodat het opnieuw ingezet kan worden. Het zand wordt gebruikt om de fundering aan te vullen.

Zo blijft er een schone bouwput achter en kunnen we direct starten met volgende werkzaamheden. Een mooi voorbeeld van bouwen met een lagere milieubelasting!

Bouwen met een lagere milieubelasting én lagere kosten