Zadelstede
Wonen in ontwikkeling
Zadelstede Nieuwegein
Zadelstede
Zadelstede
Zadelstede
Zadelstede
  • De GPR-score van minimaal 8,0
  • Hernieuwbare materialen in gevel
  • Doelbewust omgaan met scheiden van water

Project

Het voormalige kantoorgebouw 'De Pionier' (eigendom Woonin) en het omliggende parkeerterrein (eigendom gemeente Nieuwegein) maken maken samen plaats voor een prachtig woonproject van in totaal 227 duurzame woningen. Afgelopen zomer hebben we deze tender, Hoogbouwkavel C5 in Nieuwegein, gewonnen. Wij hebben deze opgave opgesplitst in twee projecten, Zadelstede en Commonground. Project Zadelstede bestaat uit 134 sociale huurwoningen, ontwikkeld door Woonin, gebouwd door Vink Bouw. Project Common Ground bestaat uit 43 middeldure huurwoningen en 50 vrije sectorwoningen, ontwikkeld en gebouwd door Vink Bouw. Beide projecten hebben overlap met elkaar met betrekking tot parkeren, de binnentuin en de nutsvoorzieningen.

Het parkeren van Common Ground en Zadelstede is tussen de gebouwen op het maaiveld opgelost. Boven de parkeerplaats wordt een groene binnentuin gerealiseerd met een aantal volwaardige bomen in de volle grond. De groene binnentuin is door middel van een 12 meter brede toegangspoort te betreden. De grond onder deze toegangspoort staat in contact met de volle grond van het omliggende maaiveld, waardoor het bodemleven de groene binnentuin in wordt getrokken (door onder andere het 80 cm hoge grondpakket). Ook worden er evenveel nestgelegenheden als woningen geïntegreerd in de gevel of in de binnentuin.

Zadelstede

Locatie

Zadelstede krijgt een plek op kavel C5 en is onderdeel van de gebiedsontwikkeling City Nieuwegein. Kavel C5 ligt aan een tweetal belangrijke toegangswegen van Nieuwegein, de Zuidstedeweg en de A.C. Verhoefweg. Bekijk de locatie op Google Maps.

Zadelstede

Toekomstgericht

City Nieuwegein wordt vernieuwd en daarmee bruisender, leefbaarder en duurzamer. Het moet de meest duurzame binnenstad van Nederland worden. Met duurzame nieuwe woningen, veel groen, slimme duurzame systemen en hergebruik van afvalwater. Hier draagt Vink Bouw graag haar steentje aan bij!

Zadelstede wordt gerealiseerd met een betonnen casco, HSB-elementen en houtengevelbekleding. Voor het gehele project van 227 woningen wordt een WKO gerealiseerd. Om te kunnen inspelen op klimaatverandering en het voorkomen van hittestress in de woningen, wordt een binnentuin gerealiseerd en komen er groene gevels. De binnentuin komt deels bovenop de verdiepte parkeergarage en deels in de volle grond. Daardoor kan de tuin als opvang dienen voor piekbuien, als in een wadi, wat wateroverlast en droogte tegengaat.

Zadelstede

Partners

Bouwen doen we samen! Voor dit project werken we ondermeer samen met: