Typisch Tuinstad
verkocht Wonen in aanbouw
Typisch Tuinstad Amsterdam
Typisch Tuinstad
Typisch Tuinstad
Typisch Tuinstad
Typisch Tuinstad
Typisch Tuinstad
Typisch Tuinstad
Typisch Tuinstad
 • Type project wonen
 • Locatie Amsterdam
 • Opdrachtgever Vink Bouw i.s.m. Hendriks CPO, Vireo Vastgoedontwikkeling
 • Verwachte opleveringsdatum medio 2024
 • Architect M3H Architecten en DS Landschapsarchitecten
 • Constructeur Pieters Bouwtechniek
 • Installatieadviseur Visietech
 • Bouwfysisch adviseur Cauberg Huygen
Typisch Tuinstad
 • Veel groen en veel ruimte

 • Betaalbare woningen

 • Toekomstgericht: EPC waarde van -0,18

 • 190 huur- en koopwoningen

 • Mogelijkheid voor co-living

 • Stedelijk vernieuwingsgebied

De Reimerswaalbuurt in Amsterdam is gebouwd in de jaren ’60. De kern is aangewezen als stedelijk vernieuwingsgebied. De vernieuwing en herinrichting van de openbare ruimte is in deze buurt in verschillende (woon) blokken opgesplitst. Typisch Tuinstad betreft de vernieuwing van de blokken 4 en 5, de woningen op deze locatie zijn al gesloopt. Naar verwachting starten we begin 2022 met de bouw.

Blok 4 impressies
Blok 4 impressies
Blok 4 impressies
Blok 4 impressies
Blok 4 impressies
Blok 4 impressies
Blok 5 impressies
Blok 5 impressies
Blok 5 impressies
Blok 5 impressies
Blok 5 impressies
Blok 5 impressies

Typisch Tuinstad

Het totale plan bestaat uit 190 huur- en koopwoningen. Naast 120 middeldure huurwoningen, komen er ca 70 vrije sector koopwoningen in het plan, die casco opgeleverd worden en naar eigen inzicht kunnen worden afgebouwd. In de zogenaamde ‘co-living’ ensembles kunnen senioren zelfstandig wonen en voorzieningen delen. Ook zijn bewonerscollectieven mogelijk om bijvoorbeeld gezamenlijk een hele galerij met woningen te kopen of te huren.

In de plint van het stedelijke blok aan de Osdorperban komen een Huis van de Buurt, ruimte voor de Stichting Studiezalen en een kleine plantenmarkt. In dit zeslaagse appartementenblok komt ook een korte passage waar buurtbewoners spontane activiteiten zoals een ruilmarkt, lezing of muziekoptreden kunnen organiseren.

Architectuur

In het ontwerp van M3H architecten en DS landschapsarchitecten die gezamenlijk voor de plannen tekenden staan twee semi openbare groene binnentuinen, met daaronder parkeren, centraal. Het plan is daarmee een ode aan de gedachte van de tuinstad zoals die oorspronkelijk is bedoeld: veel openbaar groen, comfortabele woningen en voorzieningen in de buurt.

In de architectuur is aansluiting gezocht met zowel de nabijgelegen naoorlogse portiek- etage bouw als met de in de afgelopen jaren gerealiseerde nieuwbouw.

Toekomstgericht bouwen

De bouwblokken worden bijzonder duurzaam en comfortabel! Ze voldoen zowel aan de Amsterdamse BENG eisen als aan een EPC van maarliefst -0,18! Bij normaal gebruik hebben bewoners hele lage energielasten. Om dit voor elkaar te krijgen is er goed nagedacht over de isolatie, luchtdichtheid, installaties en zelfs over de oriëntatie ten opzichte van de zon. Toekomstgericht bouwen en ontwikkelen loopt als een rode draad door alles wat Vink Bouw doet. Klik hier voor meer informatie.

Onze partners

Bouwen doe je samen, voor dit project werken we samen met: Vireo Vastgoedontwikkeling, Hendriks CPO, Architect: M3H Architecten, DS Landschapsarchitecten, Pieterse bouwtechniek, Visietech en Cauberg Huygen.

Belangstelling?

Meld je aan via onderstaande knop om op de hoogte te blijven van het project. Meer informatie over het huren van een woning? Richt je dan tot Vesteda.

Typisch Tuinstad Typisch Tuinstad

Contactpersoon Typisch Tuinstad

Meld je aan en we houden je op de hoogte van de ontwikkeling.