Rhijnvreugd Leiden
binnenkort in verkoop Wonen in ontwikkeling
Rhijnvreugd Leiden Leiden
Rhijnvreugd Leiden
Rhijnvreugd Leiden
Rhijnvreugd Leiden
Rhijnvreugd Leiden
Rhijnvreugd Leiden
  • De ambitie is om in het plan de grondgebonden woningen zoveel mogelijke biobased, circulaire en natuurinclusieve oplossingen te kiezen.
  • De gevels aan buitenzijde van het plan, aan de Hoge Rijndijk en aan Oude Rijn krijgen een steens en industrieel karakter. Waarbij aan de binnenzijde van het plan vooral hout zal worden toegepast, waarmee het binnen gebied een warme en natuurlijke uitstraling krijgt.

Project

Het project betreft een ontwikkeling met een voorlopig programma van 60 appartementen, waarvan 30 sociale huur en 30 middeldure huurwoningen, en 15 grondgebonden koopwoningen. Het gevarieerde en aantrekkelijk woonmilieu wordt gekenmerkt door een groene hof met authentieke schoorsteen van de voormalige Potterij H. Zaalberg. De appartementen worden traditioneel in een betonnen draagconstructie gerealiseerd en de grondgebonden koopwoningen worden zoveel mogelijk biobased (hout) gerealiseerd. Het plan wordt gerealiseerd tussen de Hoge Rijndijk en de Oude Rijn te Leiden.

De wijk krijgt een industriële uitstraling, hieronder 4 beelden ter inspiratie.

Locatie

Het project is gelegen tussen de Hoge Rijndijk en de Rijn. De T-kruising van de Hoge Rijndijk en de Willem van de Madeweg, welke aansluit aan ons project wordt door gemeente Leiden heringericht. Op locatie staan op dit moment nog een aantal verouderde bedrijfsgebouwen.

Rhijnvreugd Leiden

Toekomstgericht

De appartementen zullen worden verwarmd en gekoeld door een collectieve WKO. De koopwoningen zullen verwarmd en gekoeld worden door individuele WKO's. De woningen worden voorzien van een CLT houten hoofddraagconstructie. De ambitie is om in het plan, voor de grondgebonden woningen, zoveel mogelijke biobased, circulair en natuurinclusieve oplossingen te kiezen.

Toekomstgericht bouwen en ontwikkelen loopt als een rode draad door alles wat Vink Bouw doet. Klik hier voor meer informatie.

Rhijnvreugd Leiden

Partners 

Bouwen doe je samen! Voor dit project werken we samen met:

Contactpersoon  

Vink Bouw