Pondok
Wonen gerealiseerd
Pondok Amsterdam
Pondok
Pondok
Pondok
Pondok
Pondok
Pondok
Pondok Eerste paal
  • Prachtig woon-werkgebouw
  • Open karakter in verbinding met de buurt
  • Levendige ontmoetingsplek
  • 13 enthousiaste en ondernemende mensen
  • Nieuw stukje stad in Nieuw-West Amsterdam
  • Pondok is Maleis voor huis of huisje

Pondok is een woon-werk gebouw met een open karakter naar de straat waardoor het gebouw in verbinding staat met de buurt. Het alzijdige gebouw kent een bedrijvige benedenverdieping met daarboven drie woon/werkverdiepingen.  Het geheel bestaat uit 9 casco woningen en 2 of 3 bedrijfsruimten. De woningen worden casco opgeleverd, de zuidelijke dakwoning wordt wel compleet afgebouwd. In het eerste kwartaal 2017 start de bouw.

De verdiepingen worden ontsloten door een brede open galerij zodat de bewoners elkaar kunnen ontmoeten en het leven deels op straat zichtbaar is. Het bijzondere aan dit gebouw is dat elke wooneenheid door de bewoners zelf is vormgegeven. Dit zie je vooral terug in de diversiteit van de gevels.

De openbare groene ruimte tussen de woonblokken wordt zodanig ingericht dat er een levendige ontmoetingsplek ontstaat voor alle omwonenden.

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt bij het bouwen, wonen, werken én samenleven.

Waar staat de naam Pondok voor?
De naam Pondok is ooit verzonnen door Arthur en Freek, de oorspronkelijke initiatiefnemers die ergens in Zuid-Frankrijk op een camping verbleven. "Pondok is Maleis voor huis of huisje. Een huis met wanden van bamboe en een dak van sagopalmbladeren. Licht, een mooi puntdakje, met vakmanschap geconstrueerd, omgeven door palmbomen, wuivend bamboe en ander spectaculair groen en uitzicht over zee. Een droombeeld, niet letterlijk geschikt om in Amsterdam in te wonen. Maar wel een mooi beeld van wat wij voor ogen hebben. Een huis dat zich niet afsluit van zijn omgeving maar daar deel van uitmaakt, een 'open' huis. Een huis waardoor voortdurend een frisse wind waait. Een verlangen naar vrijheid in een stedelijke context."