IKC de Poel
  • Basisschool en kinderopvang
  • Ontmoetingsplek voor jong en oud
  • Gymzaal in het complex
  • Centrale ligging in het dorp
  • Verkeersveilig gebied

Project

Ook in Langeraar komt een Integraal Kindcentrum (IKC). In een IKC werken organisaties samen aan onderwijs, opvang, opvoeding en ondersteuning voor kinderen van 0 tot 13 jaar. In het IKC in Langeraar krijgen in ieder geval basisschool Aeresteijn en Stichting Kinderopvang Liemeer een plek, daarnaast komt er een gymzaal bij het IKC. Verder wordt er nog onderzocht hoe ook verenigingen gebruik kunnen maken van ruimten in het IKC.

Naast de realisatie van het Kindcentrum bestaat het project uit de ontwikkeling en realisatie van een kleinschalig wooncomplex, bestaande uit 20 middeldure huurwoningen. We realiseren een duurzaam complex met een CLT-houten constructie en de ambitie om aan te sluiten op een nieuw aan te leggen warmtenet. De uitwerking wordt verzorgd door DAT Architecten waardoor het wooncomplex qua architectuur aansluit op het Kindcentrum.

Het terrein rondom het Kindcentrum en het wooncomplex wordt door Vink Bouw, in samenwerking met Van Gelder, ingericht volgens het landschappelijke ontwerp.

Locatie

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie voor het IKC. De dorpsraad Rondom De Plassen heeft een enquête gehouden onder inwoners van Langeraar en Papenveer. Uit deze enquête bleek dat veel inwoners een voorkeur hebben voor de huidige locatie van basisschool Aeresteijn. De grootste voordelen van deze locatie zijn de centrale ligging in het dorp en de verkeersveiligheid in het gebied. Het IKC kan daarnaast ook bijdragen aan een levendig centraal gebied in het dorp.

IKC de Poel

Toekomstgericht

IKC de Poel heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zo onderzoeken we momenteel de haalbaarheid om van het kindcentrum een energie neutraal gebouw (ENG) te maken. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheid om in de toekomst de school aan te sluiten op een warmtenet dat in de aangrenzende wijk wordt gerealiseerd.

Toekomstgericht bouwen en ontwikkelen loopt als een rode draad door alles wat Vink Bouw doet. Klik hier voor meer informatie.