Privacy

Privacy

In de privacyverklaringen zetten wij uiteen op welke wijze wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Ons privacybeleid is gebaseerd op de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming en de uitgangspunten dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant is.