Onze werkwijze

Onze werkwijze

Bouwen doe je samen. Niet als opdrachtgever en onderaannemer, maar als partners die hetzelfde doel voor ogen hebben: een gebouw waar we allemaal trots op kunnen zijn.

Op elkaar bouwen
Bij Vink Bouw investeren we in langdurige samenwerkingen met partners waar we op kunnen bouwen. En bouwen doen we echt samen. Alle betrokkenen in het proces denken proactief mee, zowel onze medewerkers als onze ontwerp- en bouwpartners. We helpen elkaar om oplossingen te vinden en nemen verantwoordelijkheid in een soepel proces waarin iedereen op het juiste moment en in onderlinge afstemming doet wat we vooraf hebben afgesproken.

Onze werkwijze

Het brede team
Bij Vink Bouw werken we namelijk anders dan andere bouwers. We splitsen het proces niet op, met een apart team voor ieder deel van het proces. In plaats daarvan werken we met het brede team: iedereen die bij het proces betrokken is, is onderdeel van het brede team. Daardoor zijn er geen overdrachten nodig, maken we minder fouten en wordt er nooit iets ‘over de schutting gegooid’.

Maatwerk
We geloven in maatwerk en een flexibele aanpak. Alleen zo kun je gebouwen maken die écht aansluiten bij de persoonlijke wensen van de mensen die er later gebruik van maken. We geven onze ontwerp- en bouwpartners de ruimte en verantwoordelijkheid om hun werk te doen zoals zij vinden dat het moet. Zíj zijn immers de experts. En dat betekent ook dat we elkaar het vertrouwen geven om onorthodoxe oplossingen te onderzoeken.

Overtuiging
We zijn overtuigd van het belang van transparantie en open communicatie. Klantgericht en op basis van onderling vertrouwen. En we vinden dat onze verantwoordelijkheid verder reikt dan het project waar we aan werken. Als bouwer ben je ook verantwoordelijk voor de manier waarop je de aarde doorgeeft aan de volgende generatie. Zaken als duurzaamheid en hergebruik spelen daarom een steeds grotere rol in het bouwproces. Niet als iets wat je op het proces plakt, maar als integraal onderdeel ervan.

Resultaat
Door op die manier samen te werken, creëer je iets waar iedereen met plezier en inzet aan werkt. Voor het beste resultaat:

  • een kwalitatief hoogwaardig, duurzaam gebouw
  • met aandacht voor energieneutraliteit en hergebruik
  • dat aansluit bij de persoonlijke wensen van de gebruikers