Vink Bouw

Vink Bouw

Een driedelige serie over het verhaal van Vink Bouw door Rob de Kuiper, Bernlef de Vries en Patrick Immerzeel

Het verhaal van Vink Bouw laat in drie delen zien wie Vink Bouw was, is en wil worden. In ‘het verhaal van Vink Bouw’ zie je hoe de organisatie zich tot nu toe heeft ontwikkeld naar ondernemende bouwer, waar ze nu voor staan en geven een doorkijk naar de ‘next step’, de stip aan de horizon 2030. Een verhaal over ontwikkeling, trots, samenwerking, de weg naar onafhankelijkheid én dat vier personen nodig zijn om één persoon te kunnen vervangen. 

Deel 1 -  Vink Bouw tot nu

Vink Bouw tot nu toe is deel één van deze serie en geeft een inkijkje in de ontwikkeling van Vink Bouw naar het moment van nu. De ontwikkeling die Vink Bouw van aannemer naar ondernemende bouwer heeft gemaakt om meer als partner te kunnen optreden en zelfstandigheid te vergroten Een veranderende rol om zelf meer regie te hebben op het proces en écht samen te kunnen gaan werken. Er is ruimte gecreëerd voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, zowel technisch inhoudelijk als op persoonlijk vlak. 

“Elkaar met respect overtuigen op basis van argumenten, we vullen elkaar goed aan, dit is de kracht van onze samenwerking”

Vink Bouw heeft zich ontwikkeld tot een organisatie die risico’s durft te nemen, met een cultuur van vrijheid en vertrouwen. “We geven vertrouwen aan de Vink Bouwers”, maar ook binnen de directie is er onderling veel vertrouwen. Een belangrijke waarde binnen het bedrijf! Alles is met een ‘tikkeltje’ eigenwijsheid. 

Deel 2 - Vink Bouw anno 2022

Anno 2022, deel twee van de serie geeft een actueel beeld van de huidige organisatie. Trots op de vette projecten die we realiseren, op de platte organisatie en op de zelfstandigheid van het bedrijf. Van een aanbestedingscultuur naar een zelfstandige organisatie met partijen om ons heen waarmee we samen vette projecten realiseren. Van een traditioneel familiebedrijf naar een organisatie waar de verantwoordelijkheid en vrijheid bij de medewerkers ligt. We maken duidelijker de keuze voor welke projecten en richten ons op samenwerking binnen de keten. Met deze lange termijn visie voor ogen kunnen wij vooruitstrevend zijn.

“wat gaan we doen óf wat gaan jullie doen…?” , “terug naar de tekentafel!”

De lange termijn visie is super belangrijk, ook wat de aansturing van Vink Bouw betreft. De volgende stap in de aansturing van de organisatie is gezet. Rob de Kuiper heeft operationeel een stap terug gezet en er is een Management Team gevormd. Bernlef de Vries en Patrick Immerzeel zijn daar onderdeel van en zijn teruggegaan naar de tekentafel om de visie voor 2030 uit te werken. De visie en daarna uitgewerkt met het MT en alle Vink Bouwers. Met elkaar kleuren we de toekomst in.

Deel 3 - Vink Bouw next step

De next step, deel drie van de serie geeft een doorkijk naar de plannen voor de toekomst. Deze stap wordt niet zomaar gezet. De vorming van het Management Team is zorgvuldig aangepakt, met een lange periode in de ‘speeltuin’. De wereld om ons heen wordt steeds complexer. Allemaal elementen die ingrijpend zijn voor de sector, daar gaat Vink Bouw een antwoord op geven en binnen deze complexiteit haar weg vinden samen met onze partners. 

“Wij maken het verschil, impact OP mensen MET mensen, met Vink Bouw als ontmoetingsplek”

Vanuit onze ontmoetingsplek hebben wij in 2030 de bouw geïnspireerd, laten we zien dat de bouw aantrekkelijk is voor jongeren, hebben we de bouwsector beter, mooier en leuker gemaakt, zijn we CO2-neutraal aan het bouwen en nog steeds trots op vette projecten die we realiseren. Samen maken we impact, met mensen voor mensen en omgeving.