Vink Bouw Methode

Vink Bouw Methode

Hoewel u misschien anders zou verwachten is de Vink Bouw Methode geen vast concept. Het staat juist voor een open blik met oog voor de specifieke situatie, eisen, wensen en betrokken partijen bij een project. Onze visie op bouwen.

Vink Bouw Methode: Onze visie op bouwen

De tijd dat in een bouw- of ontwikkelproces dingen worden gedaan omdat 'we het altijd zo doen', is definitief voorbij. Als Vink Bouw willen we juist van toegevoegde waarde zijn doordat we proactief meedenken met onze klanten, bereid zijn onze verantwoordelijkheid te nemen met bijbehorende risico’s en daarbij ook out-of-the-box durven te denken.

We maken dan ook liever integraal deel uit van een bouwproces, dan dat we een losse schakel zijn. Ieder project is wat ons betreft maatwerk en vraagt daarom om een flexibele aanpak. Vaste concepten of methodes zijn vaak eenzijdig gericht op het product. Ze vragen doorgaans concessies van de klant waardoor het eindproduct uiteindelijk niet is wat men er van had gehoopt of verwacht.

Bouwstenen van de Vink Bouw Methode

Wat ons betreft moet de centrale doelstelling voor elke partij gelijk zijn; een comfortabel en aantrekkelijk gebouw dat aansluit op de wensen en (kwaliteits)eisen van de eindgebruiker. Om dit te bewerkstelligen hebben we als Vink Bouw een aantal richtlijnen opgesteld die de basis vormen voor onze werkwijze en aanpak. Deze bouwstenen vormen onze visie op bouwen.

  • Investeren op lange termijn, samenwerken over de projecten heen
  • Daadwerkelijk samen bouwen: proactief meedenken, oplossingsgericht handelen en verantwoordelijkheid nemen
  • Betrokkenheid en inzet van alle betrokken medewerkers en partijen
  • Klantgerichtheid, ook gericht op de klant van de klant
  • Transparantie en open communicatie
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen en bouwen

Bent u benieuwd naar onze visie op bouwen en de invulling van onze bouwstenen? Wij komen graag met u in gesprek.