Maatschappelijk verantwoord

Maatschappelijk verantwoord

Vink Bouw vindt het niet meer dan normaal om een maatschappelijk verantwoorde bijdrage te leveren aan haar omgeving. Als middelgrote ontwikkelende bouwonderneming zijn wij continu op zoek naar onze invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen gebaseerd op de elementen People Planet Profit.

Samen veranderen

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een begrip dat niet meer weg te denken is uit onze maatschappij. De behoefte aan een duurzame inrichting van onze leefomgeving stijgt. De bouwsector kan daar een cruciale rol in spelen, zowel bij de ontwikkeling van nieuwbouw als het beheer en renovatie van bestaande bouw.Vink Bouw Nieuwkoop is lid van het grootste mvo-partnernetwerk van Nederland.  

People

Of het nu klanten zijn, bewoners of onze medewerkers, bij Vink Bouw staat de mens centraal. Wij geloven erin dat je wordt behandeld zoals je zelf anderen behandelt. Dit vertaalt zich concreet in open communicatie en transparant handelen met de partijen die op de een of andere manier zijn betrokken bij Vink Bouw. Ook investeren we bewust in jonge mensen, naast stageplaatsen bieden wij aan meerdere leerlingen van verschillende samenwerkingsverbanden een leerplek onder begeleiding van een leermeester. Door te blijven investeren in ons menselijke kapitaal zijn we in staat flexibel en proactief te handelen in de snel veranderende omgeving.

Planet

Bij onze projecten stellen wij dan ook altijd de volgende vragen. Hoe kunnen wij concreet bijdragen aan het terugdringen van het energie- en materiaalverbruik bij dit project met behoud van comfort en kwaliteit? Daarnaast zijn wij actief bezig om het energieverbruik van de werkprocessen bij Vink Bouw in kaart te brengen en deze verder te verduurzamen.

Profit

Vink Bouw streeft naar een duurzame ontwikkeling gericht op de continuïteit van de onderneming. Hierbij nemen wij onze sociale verantwoordelijkheid als het gaat om het welzijn van onze medewerkers en het opleiden van leerlingen. Wij zijn er van overtuigd dat door open te staan voor samenwerken en kennis en ervaring te delen we een grotere waarde kunnen creëren voor onze klanten en onze omgeving. Hierbij zoeken we naar de best passen de elementen uit samenwerkingsvormen zoals LEAN en ketensamenwerking, maar ook naar nieuwe vormen van samenwerking. Op deze wijze bouwt Vink Bouw aan een duurzame omgeving gericht op de continuïteit van de onderneming.