Intersell

Intersell

Onze inzet en betrokkenheid houdt wat ons betreft niet op bij de oplevering. Graag verbinden wij ons voor een langere periode aan de door ons gerealiseerde gebouwen. Samen met onze partner Intersell werken we samen aan diverse onderhoud en renovatieprojecten.

Samenwerking met Intersell

Wij geloven dat een lange termijn betrokkenheid ons als organisatie nog meer inzicht geeft in de gebruikers en de consequenties van bepaalde productkeuzes. Door onze expertise in de beheerfase zijn wij in staat in het voortraject de juiste maatregelen in te brengen met het oog op onderhoud en beheer.

Waar Vink Bouw zich hoofdzakelijk richt op nieuwbouwprojecten, heeft Intersell juist veel ervaring opgedaan in het renoveren van (woning) bouwprojecten en onderhoudswerkzaamheden. Intersell en Vink Bouw zijn de samenwerking aangegaan omdat we complementair aan elkaar zijn. Dankzij de samenwerking verbreden we ons aanbod richting onze klanten waarbij we gebruik maken van elkaars kennis en kunde. Intersell blijft opereren als zelfstandig bouwbedrijf en behoudt haar eigen identiteit.

Beide bedrijven hebben veel overeenkomsten en hanteren dezelfde bouwstenen. Onder andere het investeren op de lange termijn, het proactief meedenken, oplossingsgericht handelen, klantgerichtheid, betrokkenheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Kijk voor meer informatie op de website van Intersell, www.bvintersell.nl