Presentatie plan nieuwe woonlocatie Voorschoten

Presentatie plan nieuwe woonlocatie Voorschoten

Voorschoten krijgt een nieuwe, bijzondere woonlocatie in een cultuurlandschap vol met historische verwijzingen naar de Duivenvoordecorridor. Op de plek waar tot voor kort nog circa 28.000 m² aan kassen stond komt Roosenhorst. 4.000m² is gereserveerd voor woningen. Er wordt groen en water toegevoegd aan het landschap en bestaande watergangen worden uitgegraven en/of verbreed.

  • Datum nieuwsitem
Roosenhorst
Roosenhorst
Roosenhorst
Roosenhorst
Roosenhorst

Het plan
De gemeente Voorschoten heeft na een uitgebreide selectieperiode het team van Vink Bouw gekozen om Roosenhorst te realiseren. De locatie Roosenhorst meet in totaal bijna 51.000m². In het plan dat het team van Vink Bouw voorstelt wordt minder dan 10% gebruikt voor de oppervlakte van de circa 44 woningen. Voor het landschapsontwerp is een zorgvuldige studie uitgevoerd naar de strandwallen en andere historische landschappelijke elementen uit deze regio. Vanuit die benadering ontstaan er vanaf de Veurseweg zichtlijnen naar het achterliggende open landschap. De locatie van Roosenhorst wordt in vier ‘kamers’ opgedeeld. Elke kamer heeft zijn eigen karakteristieken maar samen vormen ze een harmonieus geheel. Hierdoor ontstaat een zogenaamd buurschap in het groen, waarbij de onderlinge samenwerking tussen ‘buren’ centraal staat. Het collectief gedachtengoed uit zich in zelfvoorzienend zijn, gemeenschappelijk gebruik en beheer van de openbare ruimte.

Open en gesloten landschap
De rode draad in het plan is kleinschaligheid, ecologie en zorgvuldige architectonische inpassing. Het stedenbouwkundig  ontwerp voegt zich vanzelfsprekend in het bestaande coulisselandschap van open en gesloten. Langs de Kniplaan komen enkele korte rijen met steeds drie woningen met pannendaken die verwijzen naar de historische lintbebouwing. In het verlengde van de Horstlaan en langs de historische bollenschuur komt een grote open landschapskamer. Achter op de locatie komt een kleinschalig appartementengebouw in de vorm een landgoedvilla. Deze verwijst naar de buitens die elders in de Duivenvoordecorridor lagen en soms nog liggen. Nog iets meer naar het noordoosten volgen enkele dubbele boerenhuizen met rieten kappen en een boomgaard in het midden. Roosenhorst wordt vervolgens afgesloten met een bosrand met daarin enkele ecologische landschapsvilla’s.

Proces
In samenspraak met de buren, maatschappelijke organisaties en de toekomstige bewoners kan het plan op belangrijke onderdelen nog worden verrijkt. Dat betreft onder meer de inrichting van de grote open landschapskamer van circa 5.500 m². Dit kan een plek voor een biologische kruiden- en pluktuin worden. Of een rustpunt waar wandelaars en fietsers informatie vinden over de rijke historie van de Duivenvoordecorridor. Ook over de inrichting van de overige openbare ruimte kunnen betrokkenen meedenken. Dat geldt tevens voor de precieze invulling van de boomgaard en de inpassing van de historische schoorsteen in het gebied. Naast volwassenen zoekt het team van Vink Bouw samenwerking met scholen in Voorschoten om kinderen spelenderwijs bij de ontwikkeling te betrekken.

Naar verwachting start de bouw begin 2018.
Voor meer informatie kijk op de projectpagina van Roosenhorst.