Samenwerking met 3D Maker Zone

Samenwerking met 3D Maker Zone

Ontwerpers en makers gaan hand in hand

  • Datum nieuwsitem

Vink Bouw heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met 3D Makers Zone (3DMZ). 3DMZ is een innovatief bedrijf met focus op industrieel 3D-printen gecombineerd met aanvullende digitale technologieën. De combinatie zorgt voor innovatieve nieuwe oplossingen. 

Experimenteren

Samen met BouwLab R&D (onderdeel 3DMZ) wil Vink Bouw de samenwerking met ketenpartners verbeteren: ''Ontwerpers en makers gaan hand in hand''.

Samenwerking met 3D Maker Zone

Er is mede daarom een innovatietraject geïnitieerd met een aantal partners voor digitale uitwisseling van bouwelement gegevens en het voorwaarts integreren van de maakindustrie. Dit zal de bouw processen versnellen en de kwaliteit ervan verbeteren. 

In de praktijk

Een betere product informatie-uitwisseling zorgt voor minder fouten, een sneller proces en een betere kwaliteit van het eindproduct. Maker en ontwerper maken gebruik van dezelfde informatie waarmee feedback loops worden verkort.

Actief experimenteren, gewoon ‘doen’