Intentieovereenkomst voormalig PWA-kazerne in Gouda getekend

Intentieovereenkomst voormalig PWA-kazerne in Gouda getekend

Herontwikkeling tot woningbouw

  • Datum nieuwsitem

De gemeente Gouda en ontwikkelaars Open Development en Vink Bouw tekenden 8 maart een intentieovereenkomst om de voormalige Prins Willem Alexander-kazerne in Gouda Noord te herontwikkelen tot woningbouw. De planvorming kent een lange voorgeschiedenis. Met het enthousiasme uit de buurt en met nieuwe verkeersvarianten die de herontwikkeling mogelijk maken, staat het college van BenW positief tegenover het planvoornemen.

Intentieovereenkomst voormalig PWA-kazerne in Gouda getekend

Het gaat om 220 woningen in diverse typen en prijsklassen, in zowel huur als koop. Daarnaast komt er een buurtvoorziening en mogelijk een gezondheidscentrum, die nog nader worden ingevuld. Ook de openbare ruimte betekent een groene en waterrijke toevoeging voor de buurt. De verkeersontsluiting vereiste veel afstemming met de gemeente. In de afgelopen maanden zijn hier nieuwe varianten voor ontwikkeld.

Wethouder Rogier Tetteroo (Bouwen en Wonen): “Deze varianten worden binnenkort met de buurt besproken. Voor ons geeft dit het vertrouwen dat deze ontwikkeling goed mogelijk is. Gouda Noord kan deze nieuwe woningen heel goed gebruiken en ik spreek dan ook graag uit dat het college in hoofdlijnen achter deze ontwikkeling staat.”

Dit stukje stad dat ooit ‘verboden gebied’ was, is nu tijdelijk in gebruik bij De Goudse Waarden en wordt straks weer helemaal onderdeel van Gouda Noord. Dank aan allen die deze milestone mede mogelijk hebben gemaakt.